Električna napetost

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Napetost)
Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Električna napetost (oznaka U), tudi samo napetost, je fizikalna količina, ki predstavlja razliko električni potencialov.

Napetost med točkama električnega polja

Če poznamo jakost električnega polja lahko izračunamo napetost med dvema točkama

U = -\int_{r_1}^{r_2} Eds,

pri čemer sta r1 in r2 krajevna vektorja izbranih točk in s poljubna pot med njima.

Napetost v električnem krogu

Napetost med dvema točkama v električnem krogu merimo z voltmetrom. Pri tem velja drugi Kirchoffov zakon. Enota je volt

1V = 1\frac{J}{As}.

Napetost je lahko enosmerna ali izmenična.

Glej tudi

Osebna orodja