Nameščanje (Windows)

Iz MaFiRaWiki

Namestitev Windows 2000 in Windows XP iz CD-ja

Ob predpostavki, da se lahko računalnik zažene s CD enote (nastavimo v nastavitvah BIOS-a),je dovolj, da prižgemo računalnik, vstavimo namestitveni CD in pritisnemo gumb reset, da ponovno zaženemo računalnik. Namestitveni program se podobno kot operacijski sistem zažene. Postopek poteka približno takole:

 • Pojavi se pozdravni ekran. Pritisnete Enter.
 • Preberete pravne zadeve o licenci. Pritisnete F8.
 • Prikažejo se diski in particije, ki so nam na voljo. Če imamo particijo že narejeno, jo izberemo. Če ne, izberemo neparticioniran del. Pritisnemo C in ustvarimo novo particijo. Navedemo velikost particije, ki je odvisna od velikosti diska. (Priporočljivo je, da se na disku (če je dovolj velik), ustvari vsaj dve particiji. Torej, ko ustvarimo prvo particijo, ponovimo postopek in ustvarimo še eno.)
 • Izberemo particijo na katero želimo namestiti OS (običajno je to prva particija "C") in pritisnemo Enter. Program potrdi izbiro particije, Enter.
 • Namestitveni program nas vpraša, če želimo particijo formatirati. ponudi nam več možnosti. Pri večjih particijah imamo možnost le fortmatiranja z NTFS datotečnim sistemom. Pri manjših, pa se nam ponudi tudi FAT32. Priporočljivo je, da se fomatiranje izvede z NTFS. če imamo nov disk in se nam mudi, zadošča, če izvedemo hitro formatranje. Pri diskih, ki pa so predhodno zajemali podatke, pa naj se izvede normalno formatiranje.(Čas formatiranja traja več min in je zelo odvisen od hitrosti procesorja, velikosti delovnega spomina ter seveda velikosti particije)
 • Po formatiranju program preveri diske in kopira iz CD-ja na disk vse potrebne datoteke. Ko konča, nas zaprosi, da odstranimo CD iz enote in pritisnemo Enter. Računalnik se ponovno zažene. Kasneje bo potrebno ponovno vstaviti CD.(Če CD ne odstranimo ni nič narobe, le ko se računalnik ponovno zažene ne smemo pritisniti nobene tipke, ko nas sistem pozove, da naj jo pritisnemo, če želimo zagon iz CD-roma. V tem primeru se sistem avtomatično zažene iz diska. Če pritisnemo. tipko, pa se celotna namestitev začne od začetka)
 • Program bo sedaj prepoznal in konfiguriral strojno opremo. Če kake naprave ne uspe zaznati in/ali namestiti, vas bo povprašal po gonilnikih. (običajno prepozna vse nujne elemente strojne opreme, tako da ustrezne gonilnike lahko namestimo šele po osnovni namestitvi operacijskega sistema.)
 • Povpraša vas po regionalnih nastavitvah in vrsti tipkovnice. Ko to nastavite, kliknete Next. (Priporočljivo je, da vse možne opcije za nastavitve jezika nastavimo na slovenski jezik. Operacijski sistem s tem še vedno ostane v angleškem jeziku. Vse pa je možno nastaviti tudi kasneje v nadzorni plošči.)
 • Nato morate navesti ime osebe in podjetje. Tu lahko napišemo karkoli, ponavadi pa ustrezne podatke.
 • Naslednje okno je okno z nastavitvijo tipov licenc.
 • Potem moramo nastaviti ime računalnika, pod katerim bo razpoznaven na mreži. Poleg tega moramo kreirati prvega uporabnika, administratorja. Vpišemo geslo, ki bo veljalo zanj. Polje za geslo lahko pustimo tudi prazno (kar s stališča varnosti nikakor ni dobro)
 • V naslednjem oknu lahko izbiramo komponente sistema, ki se bodo namestile. Te komponente lahko dodajamo in odstranjujemo tudi po končani namestitvi.
 • Če program zazna modem, nas zaprosi za nastavitve klicane lokacije, ki vključujejo telefonsko številko, državo in omrežno skupino.
 • Nato lahko nastavimo čas in datum.
 • Glede na komponente, ki smo si jih izbrali se lahko pojavijo okna, ki so povezana z nastavitvami teh.
 • Sledi konfiguracija omrežnih nastavitev. Omrežne nastavitve lahko nastavimo tudi kasneje, ko je sistem že nameščen.
 • Ko so omrežne nastavitve nastavljene, lahko, če želimo, nastavimo še TCP/IP nastavitve in se vključimo v delovno skupino ali domeno.
 • Če se želimo vključiti v domeno, nas program zaprosi za uporabniško ime in geslo, ki nam ga je dodeli administrator domenskega strežnika.
 • Sistem je konfiguriran. Odstranite CD iz enote preden se računalnik ponovno zažene.
 • Ko se sistem naloži, se lahko prijavite kot administrator. Če imate kake posebne gonilnike za grafične kartice in podobno, jih namestite s pomočjo namestitvenih programov na pripadajočih CD-jih.
 • Če želimo imeti OS Windows v slovenskem jeziku (samo Winodws XP) moramo po namestitvi osnovnega OS, namestiti še slovenski jezikovni vmesnik, ki je običajno na posebnem CD-ju.
Osebna orodja