Naloga: program stringFirstRestLast

Iz MaFiRaWiki

Napiši funkcije StringFirst, StringRest in StringLast po analogiji s funkcijami First, Rest in Last.

Rešitev

Osebna orodja