Naloga: program n-krat pomnožen prvi element seznama

Iz MaFiRaWiki

Napiši funkcijo nZacetek[s, n], ki n-krat pomnoži prvi element seznama s.

Primer: nZacetek[{b, 1,va, za, te, ta}, 3] vrne {b, b, b, 1,va, za, te, ta}.

Rešitev

Osebna orodja