Naloga: program Zaporedja

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program, ki bo izpisal n-števil izbranega zaporedja.

1. Aritmetično

2. Geometrijsko

3. Fibbonacijevo

4. Zaporedje Trikotniških stevil

1

2 3

4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

Trikotniška števila so na hipotenuzi trikotnika naravnih števil.

5. Zaporedje Kvadratnih stevil


Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja