Naloga: program Vsota Kvadratov

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program, ki sešteje kvadrate prvih n naravnih števil. Primer izpisa:

Vnesi naravno število: 4
Vsota kvadratov prvih 4 naravnih števil je 30.

Rešitev

Osebna orodja