Naloga: program Vsota števk

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program ali podprogram VsotaStevk, ki sprejme pozitivno celo število in izračuna vsoto njegovih števk.

Rešitev

Osebna orodja