Naloga: program Vsota števil v seznamu

Iz MaFiRaWiki

Sestavi funkcijo ali metodo, ki izračuna vsoto števil v danem seznamu celih števil.

Koliko je vsota števil praznega seznama?

Rešitve

Osebna orodja