Naloga: program VsotaKvadratov

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program, ki sešteje kvadrate prvih n naravnih števil. Primer izpisa:

Vnesi naravno število: 4
Vsota kvadratov prvih 4 naravnih števil je 30.

Namig: Uporabi formulo: n(n+1)(2n+1)/6


Rešitev

Osebna orodja