Naloga: program Urejanje z izbiranjem

Iz MaFiRaWiki

Sestavi metodo izbiranje, ki uredi dano tabelo celih števil po metodi urejanja z izbiranjem.

Dodatno

Sestavi program Meritev.java, ki meri, kako hitro deluje urejanje z izbiranjem na različno dolgih, naključno premešanih tabelah. Pred začetkom merjenja naj program vpraša uporabnika za:

  • velikost najmanjše tabele, za katero opravimo meritev
  • velikost največje tabele, za katero opravimo meritev
  • korak, s katerim povečujemo velikost tabele

Pri tem si pomagaj z aplikacijo Stoparica.java

Rešitev

Glej tudi

Naloge iz programiranja

Osebna orodja