Naloga: program Urejanje tabele z omejenimi vrednostmi

Iz MaFiRaWiki

Napiši program, ki bo podano tabelo (poljubne velikosti) z elementi od 0 do 99 uredil po velikosti. Pri tem se posluži metode, ki tabelo uredi s pomočjo štetja posameznih vrednosti (kolikokrat se katera vrednost pojavi).

Rešitev

Glej tudi

Naloge iz programiranja

Osebna orodja