Naloga: program Ujemanje dveh seznamov

Iz MaFiRaWiki

Sestavi funkcijo ujemanje[s,t], ki kot argumenta dobi seznama enake dolžine in vrne seznam indeksov, pri katerih se dana seznama ujemata.

   Primer:
     ujemanje[{a,b,1,c},{a,2,1,d}] naj vrne {1,3}.

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja