Naloga: program Transponiraj matriko/Rešitev Mathematica

Iz MaFiRaWiki

V Mathematici je ukaz za transponiranje že vgrajen.

transponirajMatriko[mat_] :=  Transpose[mat]

Glej še

Osebna orodja