Naloga: program Tarča

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program applet, ki nariše tarčo! Tarča naj ima n krogov, radij najmanjšega naj bo r in središče najmanjšega v točki (x,y). Tarča naj bo treh barv, ki se zaporedoma menjavajo. Program prebere pripadajoče podatke iz HTML datoteke. Barve si izberi sam.

Rešitev

Rešitev: program Tarča (java)

Osebna orodja