Naloga: program Splošna potenca

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program, ki z dinamičnim programiranjem izračuna xn z minimalnim številom množenj, za splošni n. Upoštevaj, da je (xn=xk * xn-k)


Rešitev

Osebna orodja