Naloga: program Spirale

Iz MaFiRaWiki

Sestavi funkcijo (metodo) spirala(n,k,phi), ki nariše spiralo. Začne tako, da nariše navpično daljico dolžine 1 z izhodiščem v točki (0,0). Nato v vsakem koraku prvo oglišče daljice prestavi v drugo, daljico zasuka za kot phi (v radianih) in jo skrajša za faktor k. Postopek se ustavi po n korakih.

Nariši naslednje primere spiral:

  • n = 100, k = 0.95, phi = 1.6
  • n = 100, k = 0.9, phi = 2.5
  • n = 1000, k = 0.997, phi = 0.1

Rešitev

Osebna orodja