Naloga: program Spirala

Iz MaFiRaWiki

Sestavi applet, ki bo narisal spiralo. Iz datoteke HTML naj prebere parametre: n, dolzina in korak. Začetek spirale naj bo v sredini appleta. Začetna dolžina stranice je dolzina, vsaka naslednja stranica je za korak daljša od prejšnje, vseh stranic skupaj pa naj bo n.

Rešitev

Osebna orodja