Naloga: program Skupne ničle funkcij

Iz MaFiRaWiki

Ali imata polinoma p(x) = 9x^6 + 21x^5 -23x^4 - 49x^3 + 30x^2 + 20x - 8 in q(x) = 6x^4 - 11x^3 - 16x^2 + 11x +10 kakšno skupno ničlo? Odgovor preveri (polinoma nariši).

Ali znaš nalogo rešiti tako, da boš lahko v enem ukazu preveril ali imajo trije (štirje, ..., n) polinomi kakšno skupno ničlo?

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja