Naloga: program Seznam funkcijskih vrednosti 1/(2^x) in izris 1/ij matrike

Iz MaFiRaWiki

a) Napiši funkcijo n4a[n], ki vrne seznam

{1,1/2, 1/4, 1/8, ..., 1/2^n}.


b) Napiši funkcijo n4b[n], ki vrne nxn matriko s cleni 1/ij.

Kaj lahko poveš o matriki M?

Namig: Poskusi izračunati inverz matrike M.


Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja