Naloga: program Sestava bločne matrike

Iz MaFiRaWiki

Napiši program, ki bo za podano kvadratno matriko dimenzije n in vektor prav take dimenzije sestavil bločno matriko, pri kateri dimenzije blokov sovpadajo z vrednostmi vektorja (Bloki prve vrste sovpadajo z vrednostmi vektorja, kar prav tako velja tudi za stolpce).

Vsebina

Primer

Matrika oblike

\left[\begin{matrix}1 & 2 \\ 3 & 4\end{matrix}\right]

in vektor oblike

\left[\begin{matrix}2 \\ 3\end{matrix}\right]

ustvarita bločno matriko oblike:

\left[\begin{matrix}1 & 1 & 2 & 2 & 2\\ 1 & 1 & 2 & 2 & 2\\ 3 & 3 & 4 & 4 & 4\\ 3 & 3 & 4 & 4 & 4 \\ 3 & 3 & 4 & 4 & 4 \end{matrix}\right]

Nasvet

Poglej si, kako je bil napisan program Urejanje tabele. Program naj uporablja 4 metode, in sicer: Metodo main, ki bo zbrala podatke ter klicala druge metode ter na koncu rezultat izpisala:

  1. public static void main(String[] args) throws IOException

Metodo, ki bo izračunala dimenzijo bločne matrike (vsota vrednosti vektorja):

  1. public static int vsota (int[] a)

Metodo, ki bo sestavljala vrstice bločne matrike s pomočjo vektorja in ustrezne vrstice iz matrike:

  1. public static int[] vrstica (int[] podatki, int[] dim)

Metodo, ki bo iz vrstic iz zgornje metode sestavila bločno matriko:

  1. public static int[][] matr (int[][] podatki, int[] dim)

Rešitev

Glej tudi

Naloge iz programiranja

Osebna orodja