Naloga: program Razširitev zapisa seznama

Iz MaFiRaWiki

Napiši funkcijo prevedi[s], ki skrčeno obliko zapisa seznama prevede v normalno obliko zapisa.

Primer: prevedi[{{a,2},{b,5},{c,4}}] vrne {a,a,b,b,b,b,b,c,c,c,c}.


Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja