Naloga: program Programske enote na m magnetnih trakovih

Iz MaFiRaWiki

Programske enote želimo shraniti na m trakov v takem vrstnem redu, da bo povprečni čas dostopa minimalni.
Privzemimo, da dostopamo do vseh enot enako pogosto in da je čas branja programske enote sorazmeren dolžini enote.
Trak po branju vedno previjemo na začetek.

Rešitev

Osebna orodja