Naloga: program Pretvori sekunde v ure, minute in sekunde/Rešitev (Ocaml)

Iz MaFiRaWiki

 
let ums s =
  let m = s / 60 in
  let h = m / 60 in
    (h, m mod 60, s mod 60);;
Osebna orodja