Naloga: program Pretvarjanje stopinj

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program PretvoriStopinje, ki dani čas v stopinjah Celzija pretvori v stopinje Fahrenheita. Primer izpisa:

Vnesi stevilo stopinj Celzija: XX
XX stopinj Celzija predstavlja YY stopinj Fahrenheit-a.

Namig: x stopinj Celzija je 1.8x + 32 stopinj Fahrenheita.

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja