Naloga: program Pretvarjanje minut

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program UreMinute, ki dani čas v minutah pretvori v ure in minute ter rezultat izpiše na zaslon. Vhodni podatek je podan v spremenljivki minute.

Na primer, če je vrednost spremenljivke

minute = 211; 

potem program izpiše (natančno to!):

211 min = 3 h in 31 min

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja