Naloga: program Potenca/Rešitev (OCaml)

Iz MaFiRaWiki

Neučinkovita rešitev

  1. let rec potenca x n =
  2. match n with
  3. | 0 -> 1
  4. | n -> x * potenca x (n-1)

Učinkovita rešitev

  1. let rec potenca x = function
  2. | 0 -> 1
  3. | n when n mod 2 = 0 -> potenca (x*x) (n/2)
  4. | n -> x * potenca (x*x) (n/2)
Osebna orodja