Naloga: program Potenca

Iz MaFiRaWiki

Sestavi funkcijo ali metodo, ki izračuna potenco xn, pri čemer sta x in n naravni števili.

Nalogo reši na dva načina:

 1. Funkcija naj potenco računa s pomočjo rekurzivnih formul:
  x0 = 1
  x^n = x \cdot x^{n-1}, če je n > 0
 2. Funkcija naj potenco računa s pomočjo rekurzivnih formul:
  x0 = 1
  xn = (x2)n / 2, če je n sodo število
  x^n = x \cdot (x^2)^{(n-1)/2}, če je n liho število.

Približno koliko množenj potrebujemo, da izračunamo xn v prvi in v drugi rešitvi? Katera je bolj učinkovita?

Rešitev

Osebna orodja