Naloga: program Podvoji začetek seznama

Iz MaFiRaWiki

Napiši funkcijo podvojiZacetek[s], ki podvoji prvi element seznama s.

   Primer:
     podvojiZacetek[{b - 2, 1, va, za, te, ta}] naj vrne {b - 2, b - 2, 1, va, za, te, ta}.

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja