Naloga: program OsnovneOperacijeTabele

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program Osnovne Operacije Tabele, ki bo izpisal obrnjeno tabelo in vsoto elementov ter njihov maksimum in minimum.

Rešitev

Osebna orodja