Naloga: program Operacije

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program, ki izračuna vsoto, razliko, produkt, celoštevilski kvocient in ostanek pri deljenju dveh celih števil.

Rešitev

Osebna orodja