Naloga: program Obrni zaporedne dele seznama

Iz MaFiRaWiki

Napiši funkcijo premesaj[s, n], ki obrne zaporedne dele dolžine n seznama s. Privzemi, da je dolžina seznama s večkratnik števila n.

   Primer:
     premesaj[{a, 1, b, g, 3, h, 4, 0, 88}, 3] naj vrne {b, 1, a, h, 3, g, 88, 0, 4}. 

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja