Naloga: program Obrni podsezname seznama

Iz MaFiRaWiki

Napiši funkcijo premesaj[s,n],ki obrne zaporedne dele dolžine n seznama s.

   Primer:
     premesaj[{a,1,b,g,3,h,4,0},3] naj vrne {b,1,a,h,3,g,0,4}.

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja