Naloga: program Največji skupni delitelj

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program NajvecjiSkupniDelitelj, ki s pomočjo Evklidovega algoritma izračuna največji skupni delitelj dveh izbranih števil.

Rešitev

Osebna orodja