Naloga: program Kompleksno število

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program, ki prebere realno in imaginarno komponetno kompleksnega števila in ga izpiše na zaslon. Pri tem naj ne izpiše komponente, če je ta enaka nič. Pravilno naj tudi izpiše + ali - med realno in imaginarno komponento. Primeri:

  • če je realna komponenta 2.3 in imaginarna 3.7, naj izpiše 2.3 + 3.7 i
  • če je realna komponenta 2.3 in imaginarna 0, naj izpiše 2.3
  • če je realna komponenta 0 in imaginarna 3.7, naj izpiše 3.7 i
  • če je realna komponenta 2.3 in imaginarna -3.7, naj izpiše 2.3 - 3.7 i.

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja