Naloga: program Izračun ploščine in obsega kroga

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program, ki izračuna ploščino in obseg kroga, če je radij kroga podan!

Rešitev

Osebna orodja