Naloga: program Izpis polinoma

Iz MaFiRaWiki


Sestavi metodo

public static String polinomToString(double[] p, String x)

ki sprejme koeficiente polinoma (v tabeli p je p[k] koeficient pri xk) in spremenljivko ter vrne niz, ki predstavlja polinom.

Primer

Ko poženemo ukaze

double[] p = {1.0, -3.5, 0.0, 2.0, 7.2};
String s = polinomToString(p, "y");

je niz s enak "7.2 y^4 + 2.0 y^3 + 0.0 y^2 -3.5 y^1 + 1.0 y^0".

Dodatna naloga

Metoda naj bo nekoliko bolj inteligentna in naj ne izpisuje členov s koeficientom 0, koeficientov 1 in -1 (razen pri prostem členu), potence pri x^1 ter x^0. V zgornjem primeru bi torej dobili "7.2 y^4 + 2.0 y^3 - 3.5 y + 1.0".

Rešitev

Glej tudi

Naloge iz programiranja

Osebna orodja