Naloga: program Geometrijska vrsta

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program GeometrijskaVrsta, ki izračuna vsoto celoštevilske geometrijske vrste

a + a q + a q2 + ... + a qn.

Program naj izpiše na zaslon natančno tole (prikazan je primer a = 2, q = 3, n = 10):

Vsota geometrijske vrste (a=2, q=3, n=10) je 177146.

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja