Naloga: program Frekvence

Iz MaFiRaWiki

Sestavi funkcijo, ki za dani seznam a_1, a_2, \ldots, a_n izračuna frekvence posameznih elementov (prešteje, kolikokrat se v seznamu pojavi vsak element). Na primer, za seznam 1,2,3,4,1,2,3,1,2,1,5,2 naj vrne seznam parov (1,4),(2,4),(3,2),(4,1),(5,1).

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja