Naloga: program Drugo največje število

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program ali metodo, ki vrne drugi največji element dane tabele celih števil.

Rešitev

Osebna orodja