Naloga: program Dolžina

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program Dolzina, ki dano dolžino v milimetrih pretvori v dolžino v m, dm, cm in mm.

Rešitev

Osebna orodja