Naloga: program Bisekcija z dvema tabelama

Iz MaFiRaWiki

V tabelah enakih dolžin

String[] priimek
String[] ime

so podani priimki in imena oseb. Podatki so urejeni po abecedi glede na priimek, kadar imata dve osebi isti priimek pa še po imenu. Sestavi metodo

public static int poisci(String[] priimek, String[] ime, String pr, String im),

ki vrne indeks osebe s priimkom pr in imenom im v danih tabelah priimek in ime. Če iskane osebe ni v tabeli, naj metoda vrne -1.

Primer:

String[] pr = {"Blatnik", "Cestnik", "Dacar", "Novak", "Novak", "Robnik"};
String[] im = {"Ančka", "Fani", "Francka", "Brunhilda", "Hildegarda", "Jerica"};
int k1 = poisci(pr, im, "Cestnik", "Fani"); // vrne 1
int k2 = poisci(pr, im, "Dacar", "Brunhilda"); // vrne -1 

Seveda naj metoda išče podatke z bisekcijo.

Rešitev

Glej tudi

Naloge iz programiranja

Osebna orodja