Naloga: program Aritmetična sredina

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program AritmeticnaSredina, ki izračuna aritmetično sredino danih števil.


Npr. za vhodne podatke

Vnesi stevilo stevil: 2
1. stevilo: 5
2. stevilo: 2

mora program izpisati(izračunati):

Aritmetica sredina = 3.5

Rešitev

Osebna orodja