Naloga: program Števka na n-tem mestu

Osebna orodja