Naloga: poišči neničelno realno število v zaporedju

Iz MaFiRaWiki

Za zaporedje realnih števil a_0, a_1, a_2, \ldots velja 0 \leq a_i < 1. Dana je izračunljiva funkcija f : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}, ki računa števke členov zaporedja: f(n,m) je m-ta števka v desetiškem zapisu števila an. Sestavi program, ki izračuna tako naravno število m, da velja a_m \neq 0. Kaj naredi program, če so vsi členi zaporedja enaki nič?

Osebna orodja