Izpitno vprašanje DIRI2005 2800

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Naloga: dvojiški zapis)

Predmet Dopolnilno izobraževanje iz računalništva in informatike (DIRI)

Vprašanje

|Vpr. 2800| Napiši metodo dvojisko (int n), ki za dano celo število n vrne njegov dvojiški zapis.


Primer

KAKO DOLOČENEMU CELEMU ŠTEVILU IZRAČUNAMO NJEGOV DVOJIŠKI ZAPIS?

Vsako dano število delimo z 2 in ostanek (1 ali 0) si izpišemo. Celoštevilski razultat ponovno delimo z dve in ostanek pripišemo pred predhodnim ostankom. Zopet vzamemo celoštevilski razultat in ga delimo z dve in ostanek ...


Pretvorimo število 55 v dvojiški zapis

55 / 2 = 27 in 1 ostane

27 / 2 = 13 in 1 ostane

13 / 2 = 6 in 1 ostane

6 / 2 = 3 in 0 ostane

3 / 2 = 1 in 1 ostane

1 / 2 = 0 in 1 ostane


Ostanke beremo od spodaj navzgor. Torej je rezultat 110111.


Rešitev: Metoda dvojiški zapis (int n)

Osebna orodja