Naloga: Veter v Ljubljani

Iz MaFiRaWiki

1) Na spletu poišči meteorološke podatke za Ljubljano za mesec Januar 2004.

http://www.arso.gov.si/podro~cja/vreme_in_podnebje/podnebje/2004ljubljana.pdf

Podatke o smeri in jakosti vetra (3 krat na dan) prepiši v obliko, ki bo primerna za obdelavo z Mathematico: npr. v obliki tabele:

{{"SE", 1.0, "E",1.3,"NE",0.7}, ....}

Navodilo: Pri pretvarjanju podatkov uporabi urejevalnik Textpad in regularne izraze.

2) Napiši program, ki izriše vetrovno rožo (wind rose) iz podatkov o smereh in hitrostih vetra. Zglede takšnih rož lahko najdeš npr. tule:

http://www.islandnet.com/~see/weather/almanac/arc2005/alm05mar.htm

Program preskusi na podatkih iz prejšnje točke. Izriši štiri rože: jutranjo, dnevno, večerno in skupno. Izpiši povprečne jutranje, dnevne, večerne in skupne hitrosti vetra.

Na spletu lahko najdeš kar nekaj brezplačnih programov za risanje vetrovnih rož. Izberi enega med njimi in ga preskusi z istimi podatki. Primere rož za Ljubljana Bežigrad, si lahko pogledaš tudi tule: roža1, roža2, roža3.

Napiši še kratek komentar k dobljenim rezultatom in primerjaj programa. Iz katere smeri je januarja 2004 najpogosteje pihal veter?


Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja