Naloga: Uredi števila s pomočjo dveh vrst

Iz MaFiRaWiki

Z uporabo stražarja napiši program, ki uredi n števil s pomočjo dveh vrst. Števila so na začetku podana v prvi vrsti, druga pa je prazna. Ko končaš, vrni vrsto, ki vsebuje števila urejena po velikosti od največjega do najmanjšega (na čelu vrste je največje število, na repu pa najmanjše).

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja