Naloga: Ujemanje niza z vzorcem

Iz MaFiRaWiki

Za dani niz in vzorec želimo ugotoviti, če se niz ujema z vzorcem. Vzorec je sestavljen iz običajnih znakov ter posebnih simbolov * in ?. S simbolom * se lahko ujema poljubno zaporedje nič ali več znakov, s simbolom ? pa poljuben posamičen znak.

Rešitev

Osebna orodja