Naloga: Turingov stroj Zapis besede na trak

Iz MaFiRaWiki

Zapiši turingov stroj, ki se pri vhodni besedi w nad abecedo {a,b} ustavi v sprejemnem stanju in na traku ostane zapisana beseda wRw. Pri tem pomeni wR obrat besede w. To pomeni, da dobimo wR tako, da preberemo besedo w od desne proti levi.

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja