Naloga: Skladje: funkcija "Vstavi"

Iz MaFiRaWiki

Opiši podatkovno strukturo Skladje in delovanje funkcije "Vstavi" v njej.

Rešitev: Skladje: funkcija "Vstavi"

Glej tudi

Osebna orodja